Det holder ikke å bare snakke om likelønn, det må prioriteres. (Sahar Azari, NTL Ung)