Vi har ikke streikerett i lokale forhandlinger. (Carl Marius Michelsen, NTL Politiet)