Det er urettferdig at enkelte får trynetillegg. Vi oppnår resultatene i fellesskap. (Torstein Brechan, NTL NAV)