Det er urettferdig at enkelte får trynetillegg. Vi oppnår resultatene i fellesskap. (Torgeir Homme, NTL NAV)