Utdanning skal verdsettes og gi uttelling ved ansettelse. )Ann-Kristin Alseth, NTL NTNU)