Hva mener NTL om lønn? NTL vil sikre lønnsutvikling til alle. NTL vil minske lønnsforskjellene. NTL vil sikre likelønn. Vi står sterkere sammen. (John Leirvåg, forbundsleder i NTL)