Vi har ikke streikerett i lokale forhandlinger. (Carl Marius Michelsen, hovedkasserer i NTL

Vi har ikke streikerett i lokale forhandlinger. (Carl Marius Michelsen, hovedkasserer i NTL