Hva mener NTL om lønn? NTL vil sikre lønnsutvikling til alle. NTL vil minske lønnsforskjellene. NTL vil sikre likelønn. Vi står sterkere sammen. (Ellen Dalen, 2. nestleder i NTL)