NTLs medlemmer følger tariffavtalen mellom Staten og LO Stat, Unio og YS Stat. I staten foregår de sentrale forhandlingene først. Her forhandles det om lønnstillegg som gjelder alle. Sentrale forhandlinger sikrer dermed alle som har tariffavtalen likeverdige lønns- og arbeidsvilkår. Blir ikke partene enige i sentrale forhandlinger, kan det bli streik eller lockout. I de sentrale forhandlingene kan man også bli enige om å sette av penger til lokale forhandlinger. De lokale forhandlingene skjer ute i virksomhetene. Men i lokale forhandlinger er det ikke streikerett.