Vi vil ha deg på laget vårt!

Bli med i NTL og få fordeler som del av fellesskapet.

De beste forsikringene

NTL har to forsikringer som er inkludert i medlemskapet for alle: Kollektiv hjemforsikring og Kollektiv topp reiseforsikring. Som NTL-medlem er alt ditt innbo dermed forsikret. Melder du deg inn i NTL kan du altså si opp din nåværende innboforsikring og i tillegg få en god reiseforsikring.

Gode stipendordninger

NTLs medlemmer kan søke om stipend til utdanning i tre ulike fond, avhengig av hvor du jobber. Du kan søke om støtte til deltagelse på kurs, etter- og videreutdanning eller annen type kompetansehevende aktivitet.

Gratis kurs

NTL avholder en rekke kurs for medlemmer og tillitsvalgte, både ukekurs, kortkurs og dagskurs. Kurs, reise og opphold er gratis for deg som er NTL-medlem. Permisjonsrettighetene til deltagelse på kurs for statstilsatte er regulert gjennom vår hovedavtale. NTL er medlem av studieforbundet AOF Norge.

En fagforening med vilje

Sammen med 3000 dyktige tillitsvalgte jobber vi for å sikre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Vårt mål er en solidarisk fordeling av lønnsmidlene og lønnsutvikling for alle.

Les mer om våre medlemsfordeler

Du kan lese mer om NTLs medlemsfordeler på våre nettsider. Les mer ved å klikke her.