Forside – sitat 1

Forside – sitat 1 2018-01-05T09:04:23+00:00

Utdanning skal verdsettes og gi uttelling ved ansettelse. )Ann-Kristin Alseth, NTL NTNU)