Vil du vite hvorfor? Bli medlem i Norsk Tjenestemannslag.
Utdanning skal verdsettes og gi uttelling ved ansettelse. )Ann-Kristin Alseth, NTL NTNU)
Det er urettferdig at enkelte får trynetillegg. Vi oppnår resultatene i fellesskap. (Torstein Brechan, NTL NAV)
Vi har ikke streikerett i lokale forhandlinger. (Carl Marius Michelsen, NTL Politiet)
Det holder ikke å bare snakke om likelønn, det må prioriteres. (Sahar Azari, NTL Ung)
Hva mener NTL om lønn? NTL vil sikre lønnsutvikling til alle. NTL vil minske lønnsforskjellene. NTL vil sikre likelønn. Vi står sterkere sammen. (John Leirvåg, forbundsleder i NTL)
Medlemsfordeler: De beste forsikringene. Gode stipendordninger. En fagforening med vilje. Gratis kurs.